Accueil > À notre sujet > Prix > Individual Award for Technical Excellence Past Recipients

Prix d’Excellence technique (particulier)

Anciens lauréats

 • 1985 – Salem E. Masry, ing.
             David J. Bonham, ing.
             John Shepherd, ing.
 • 1986 – Fraser Inc.
             Dayton Cannan, ing.
             Glendon Crozier, ing.
             Larry MacLaggan, ing.
             William Nolan, ing.
             David Roy, ing.
 • 1987 – Boyd A. Touchie, ing.
 • 1989 – NB Tel
 • 1990 – ADI Limited – Environmental Division
 • 1992 – Yves Doucet, ing.
 • 1993 – Charles A. Ponder, ing.
 • 1994 – Fred Dickinson, ing. et Jeff Dacey, ing.
 • 1995 – Samuel Sami, Ph.D., ing.
 • 1996 – Professeur Robert N. Scott, ing.
 • 1997 – Robert C. Landine, Ph.D., ing.
             Saint John Shipbuilding Limited
 • 1999 – Northside Aerated Lagoon, Ville de Miramichi
             Paul Hayes, ing.
             Donald Yeamans, ing.
             David Crandall, ing.
             Arvid Landva, ing.
             Csaba Kazamer, ing.
 • 2000 – Dirigeants de Maritimes & Northeast Pipeline
 • 2001 – iMagicTV
 • 2002 – Nassir El-Jabi, Ph.D., ing.
 • 2004 – Hollis B. Cole, ing.
 • 2010 - Conrad J. Allain, P.Eng
             J. Dean Thibault, P.Eng.